IPC 2018 International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018

Değerli Katılımcılar:(04.09.2018)
Kongre kitabımız yayınlanmış bulunmaktadır. Aşağıdaki linki tıklayarak kongre kitabımızı indirebilirsiniz.
KONGRE ÖZET KİTABI İNDİR

Değerli katılımcılar:

Sizin de katkılarınız ile “International Poultry Science Congress of WPSA’2018” tamamlamış bulunmaktayız. Kongre kitabımız en kısa sürede yayınlanacaktır. Ekte gördüğünüz taslağı inceleyerek makalenizde herhangi bir hata var ise aşağıdaki yazım kurallarına göre düzelterek mustafa.duman@ohu.edu.tr adresine gönderiniz. Bizim tespit edebildiğimiz ancak düzeltme imkanımızın olmadığı durumlar sarı ile işaretlenmiştir.
İyi çalışmalar dileriz.

 Organizasyon komitesi

Taslak Bildiri Kitabı İndir


Yazım Kurallar

 1. Bildiriler İngilizce yazılmalı, Türkçe özet opsiyoneldir.
 2. Genişletilmiş özet bildiri en fazla 3 sayfa olmalı. Davetli konuşmacılar en az 6 sayfadan oluşan, referanslar, tablolar ve çizelgeleri de içeren tam metin göndermeli.
 3. Metnin tamamında tek satır aralıklı Times New Roman yazı tipi kullanınız
 4. Başlık ilk harfleri 12 punto, koyu ve ortalı yazılmalı.
 5. Başlık ile metin arasında 11 punto boşluk konulmalı.
 6. Yazar isim ve soy isimleri kısaltma yapılmaksızın 10 punto ortalı ve koyu yazılmalı. Yazar isimleri arasına virgül konulmalı. Adresler için isimlerin sonuna “a,b,c..” şeklinde üst simge konulmalı.
 7. İsimler ile adresler arasına 11 punto aralık konulmalı
 8. Adresler 9 punto ile yazılmalı.
 9. Adreslerden sonra 11 punto aralık konularak 11 punto, koyu ve ortalı “Abstract” ifadesi konulmalı.
 10. Abstract 11 punto ile yazılmalı. Bir boşluk bırakılarak “Key Words:” ifadesi ile birlikte en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yazılmalı.
 11. Eğer Türkçe özet yazılacaksa; Yazar isim ve adresleri olmaksızın yukarıdaki kurallara uyarak Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler yazılmalı.
 12. Bir boşluk bırakılarak “Introduction” bölümü ile başlayıp metin yazılmalı. Ana başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük yazılmalı. Ana başlıktan önce bir boşluk bırakılmalı ancak ana başlıktan sonra boşluk bırakılmamalı.
 13. Referansların yazımı için örnek bildiriyi inceleyiniz.

Örnek Bildiri Dosyası

 

DUYURU:(12.03.2018)

Kongremize burslu olarak katılım sağlayacak öğrenci listesi DUYURULAR Bölümünde yayınlanmıştır. Burslu katılım kazanan öğrenciler için katılım Bedeli 100 TL ve konaklama bedeli için 250 TL DOĞUŞ GRUP  tarafından ödenecek, kalan miktar katılımcı tarafından karşılanacaktır.

DUYURU: (20.02.2018)
ÖZET DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ YAZARLARA BİLDİRİLMESİ TARİHİ

Değerli Katılımcılar.
Bildirilerin hakemlerce değerlendirilmesi devam etmektedir. Bildiri değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi tarihi 05 Mart 2018 olarak değiştirilmiştir.
Bildiri değerlendirme sonuçlarına uygun olarak kabul mektupları tarafınıza mail ile iletilecektir.

DUYURU:

GENÇ ARAŞTIRMACI KONGRE KATILIM DESTEĞİ

9-12 Mayıs 2018 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde Niğde’de düzenlenecek olan; Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi Uluslararası Kanatlı Kongresi’ 2018’e (International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018) katılmak isteyen tavukçuluk konusunda Yüksek lisans ve Doktora yapmakta olan sınırlı sayıda genç araştırmacılara DOĞUŞ GRUP tarafından konaklama ve etkinlik katılım ücreti desteği verilecektir.

İlgili öğrencilerin öğrencilik belgeleri ve danışmanından aldığı bir referans mektubuyla başvurması gerekmektedir.
Referans mektubunu en kısa sürede ipcturkey2018@gmail.com adresine iletiniz.


Ülkelerin kalkınmasının en önemli yapı taşlarından biri olan tarım, insanların gıda gereksinimini karşılamak ve sanayiye hammadde sağlamak gibi hayati işlevlere sahiptir. Nüfus artışına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, toplumun gün geçtikçe artan ve değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için tarım bilimi de değişim ve gelişim göstermek zorundadır. 

Tarımın önemli bir bileşeni olan hayvansal üretim miktarı ve ürünleri tüketimi insanların ve ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden birisidir. Özellikle hayvancılık içerisinde kanatlı ürünleri üretimi ve tüketimi bütün dünyada son yıllarda artmaya devam etmektedir. Türkiye kanatlı üretiminde çok önemli gelişmeler göstermiştir. Dünya tavuk eti ve yumurta üretiminde dünyada ilk on ülke içerisindedir. Bu nedenle Dünya tavukçuluğu konusunda değişik ülkelerden bilim insanlarının ve paydaşlarının bir araya geldiği “International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018” Kongresi 9-12 Mayıs 2018 tarihinde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde Niğde’de düzenlenecektir. 

Kanatlı üretimi ve ürünleri ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri gündeme getirmek, bu konularda ülkeler arasında bilgi alışverişine olanaklar sağlamak, Ülke ve özelde de bölge tavukçuluğuna katkıda bulunmak kongremizin temel amaçlarıdır. Kongrede, farklı ülkelerden ve üniversitelerden konularında ünlü  bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri hedeflenmiştir. Bu önemli toplantıya kanatlı sektörünün değişik alanlarında çalışan pek çok ulusal  ve uluslararası  araştırmacının katılımı beklenmektedir. 

Her zaman olduğu gibi, bu kongrenin gerçekleştirilmesinde de yanımızda olacağınıza inanıyoruz.  Katılımlarınız kongremize anlam kazandıracak ve önemini artıracaktır. 

Saygılarımızla. 

            Prof. Dr. Rüveyde AKBAY                                                                                   Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 

     Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı                                                                      Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

             (WPSA Türkiye Şubesi)