IPC 2018 International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018


 

NEW ANNOUNCEMENT: (Poster Presentations)

Dear Colleague,

The Congress Scientific Committee thanks you for agreeing to present a poster at the upcoming “International Poultry Science Congress of WPSA’2018”.

The poster size should be 70 cm wide and  90 cm long and be legible from a distance of at least 2 meters. The secretariat will prepare a panel with your poster number. Pins will be provided along with the board. Please note that all the presenters are asked to bring their posters to the venue by themselves, and we do not offer printing service. Participants with Poster Presentation will prepare their Posters and hang them on the poster panels separated by the date and poster number specified in the Program.

Please note that the proposed abstract will be included in the scientific programme only if at least one of the authors is registered. Participants who have not paid their registration fees by 16 APRIL 2018 will  not be included in the Symposium Programme and Proceedings.

We look forward to welcoming you to Turkey in May.DUYURU:(12.03.2018)
Kongremize burslu olarak katılım sağlayacak öğrenci listesi DUYURULAR Bölümünde yayınlanmıştır. Burslu katılım kazanan öğrenciler için katılım Bedeli 100 TL ve konaklama bedeli için 250 TL DOĞUŞ GRUP  tarafından ödenecek, kalan miktar katılımcı tarafından karşılanacaktır.

DUYURU: (20.02.2018)
ÖZET DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ YAZARLARA BİLDİRİLMESİ TARİHİ

Değerli Katılımcılar.
Bildirilerin hakemlerce değerlendirilmesi devam etmektedir. Bildiri değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi tarihi 05 Mart 2018 olarak değiştirilmiştir.
Bildiri değerlendirme sonuçlarına uygun olarak kabul mektupları tarafınıza mail ile iletilecektir.

DUYURU:

GENÇ ARAŞTIRMACI KONGRE KATILIM DESTEĞİ

9-12 Mayıs 2018 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde Niğde’de düzenlenecek olan; Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi Uluslararası Kanatlı Kongresi’ 2018’e (International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018) katılmak isteyen tavukçuluk konusunda Yüksek lisans ve Doktora yapmakta olan sınırlı sayıda genç araştırmacılara DOĞUŞ GRUP tarafından konaklama ve etkinlik katılım ücreti desteği verilecektir.

İlgili öğrencilerin öğrencilik belgeleri ve danışmanından aldığı bir referans mektubuyla başvurması gerekmektedir.
Referans mektubunu en kısa sürede ipcturkey2018@gmail.com adresine iletiniz.


Ülkelerin kalkınmasının en önemli yapı taşlarından biri olan tarım, insanların gıda gereksinimini karşılamak ve sanayiye hammadde sağlamak gibi hayati işlevlere sahiptir. Nüfus artışına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, toplumun gün geçtikçe artan ve değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için tarım bilimi de değişim ve gelişim göstermek zorundadır. 

Tarımın önemli bir bileşeni olan hayvansal üretim miktarı ve ürünleri tüketimi insanların ve ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden birisidir. Özellikle hayvancılık içerisinde kanatlı ürünleri üretimi ve tüketimi bütün dünyada son yıllarda artmaya devam etmektedir. Türkiye kanatlı üretiminde çok önemli gelişmeler göstermiştir. Dünya tavuk eti ve yumurta üretiminde dünyada ilk on ülke içerisindedir. Bu nedenle Dünya tavukçuluğu konusunda değişik ülkelerden bilim insanlarının ve paydaşlarının bir araya geldiği “International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018” Kongresi 9-12 Mayıs 2018 tarihinde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde Niğde’de düzenlenecektir. 

Kanatlı üretimi ve ürünleri ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri gündeme getirmek, bu konularda ülkeler arasında bilgi alışverişine olanaklar sağlamak, Ülke ve özelde de bölge tavukçuluğuna katkıda bulunmak kongremizin temel amaçlarıdır. Kongrede, farklı ülkelerden ve üniversitelerden konularında ünlü  bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri hedeflenmiştir. Bu önemli toplantıya kanatlı sektörünün değişik alanlarında çalışan pek çok ulusal  ve uluslararası  araştırmacının katılımı beklenmektedir. 

Her zaman olduğu gibi, bu kongrenin gerçekleştirilmesinde de yanımızda olacağınıza inanıyoruz.  Katılımlarınız kongremize anlam kazandıracak ve önemini artıracaktır. 

Saygılarımızla. 

            Prof. Dr. Rüveyde AKBAY                                                                                   Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 

     Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı                                                                      Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

             (WPSA Türkiye Şubesi)