IPC 2018 International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018

Kurullar

ONUR KURULU
Yılmaz ŞİMŞEK
Niğde Valisi
Prof.Dr.Muhsin KAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN
Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı
 
KONGRE BAŞKANLARI
Prof. Dr. Rüveyde AKBAY
Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU
 
KONGRE SEKRETERYASI
Dr. Emre AKSOY
Doç. Dr. Sibel CANOĞULLARI
Dr. Mustafa DUMAN
Dr. Burak ŞEN
Dr. Sema YAMAN
 
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mehmet AKAN Veteriner Tavukçuluk Derneği Başkanı
Dr. Emre AKSOY Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Ethem AKYOL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Nezihi ALPTÜRK Doğuş Tarımsal Projeler Ar-Ge Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Rıfat ÖZKAN Niğde Belediye Başkanı
M. Kemal AKMAN Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkan Yardımcısı
Cemalettin BİLGİN Bilimsel Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan BOSTANCI Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
Doç. Dr. Sibel CANOĞULLARI Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Avni ÇAKIR Bilimsel Tavukçuluk Derneği Saymanı
Dr. Mustafa DUMAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan ELEROĞLU Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Betül GÜRER Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Serdar KAMANLI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürü
M. Ülkü KARAKUŞ Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Şevket KATIRCIOĞLU Niğde Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı
Veli KENAR Niğde Ziraat Odası Başkanı
Hasan KONYA Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı
Dr. Sait KOCA Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Isabel Margarita M. MUNOZ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Cengizhan MIZRAK Bilimsel Tavukçuluk Derneği Genel Sekreteri,
TAGEM Tarım Ekonomisi Araştırmaları Daire Başkanı
Dr. Burak ŞEN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Erol ŞENGÖR Veteriner Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ Hayvan Besleme Bilim Derneği Başkanı
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU Türkiye Zootekni Federasyonu Başkanı
Dr. İlknur UÇAK Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Zafer UYANIK Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir VAROL Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.
Gülbenk YALÇIN Bilimsel Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Sema YAMAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Davut YEŞİL  Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Ofisi Yöneticisi
Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Arda YILDIRIM Gaziosmanpasa Üniversitesi
 
BİLİM KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Servet YALÇIN, Bilimsel Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 
KONGRE BİLİM KURULU
Prof. Dr. Sezai ALKAN Ordu Üniversitesi
Henry Van Den BRAND Wageningen Üniversitesi, Hollanda
Prof. Dr. Ömer CAMCI Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Martino CASSANDRO Padova Üniversitesi, İtalya
Prof. Dr. Osman ERGANİŞ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Aykut GÜL Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Hafez Mohamed HAFEZ Berlin Free Üniversitesi, Almanya
Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU Çukurova Üniversitesi
Dr. Roel MULDER WPSA Genel Sekreteri, Hollanda
Prof. Dr. Estella Pruckner RADOVCIC Dünya Tavukçuluk Bilimi Derneği Hırvatistan Şubesi Başkanı
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Musa SARICA Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN Ahi Evran Üniversitesi
Prof.Dr. Kazım ŞAHİN TÜBA Üyesi
 
KONGRE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Tülin AKSOY Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa AKŞİT Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ Nevşehir Hacı Bektaş-i Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Özge ALTAN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Atıf CANSEVDİM Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Tayfun CARLI Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih ÇELEN Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Güray ERENER Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın  İPEK Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat KARAMAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Figen  KIRKPINAR Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Osman KÜÇÜK Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf KONCA Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Sezen  ÖZKAN Ege Üniversitesi
Prof.Dr. Pınar SAÇAKLI Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran ŞAHAN Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan YETİŞİR Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İskender YILDIRIM Selçuk Üniversitesi
Listeler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.